Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering die wordt gehouden op
maandag 9 december 2019 om 20.00 uur in de kantine van ons tennispark. Wij hopen op een grote opkomst.
 Het bestuur doet een oproep onder de leden voor:
 §  Een nieuw lid voor de kas commissie 2020-2021
 §  Nieuwe leden voor de kantine commissie
 §  Een nieuw lid voor de sponsor commissie
 §  Een algemeen bestuurslid
 Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dit aangeven via bestuur@ltvderijp.nl.
De agenda voor deze vergadering treft u bijgaand aan. De stukken behorend bij de agenda kunt u zoals gebruikelijk raadplegen via de website (www.ltvderijp.nl) onder het tabje 'Onze vereniging, diverse notulen'. U dient in te loggen om de stukken te kunnen zien.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
 Yvonne van Bezooijen, secretaris
 
Agenda
Algemene Leden Vergadering LTV DE RIJP 9 december 2019
1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Informatie & terugkoppeling vanuit het bestuur, zie bijlage
3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 10 december 2018, zie bijlage
4.  a. Activiteitenverslagen 2019 vd verschillende commissies, zie bijlage
b. Verslag van de secretaris inclusief ledenadministratie, zie bijlage
5. Rekening en verantwoording van de financiën over het verenigingsjaar 2019 door de penningmeester, zie de bijlagen
a. Toelichting Verlies- en Winstrekening 2019
b. Balans 2018 – 2019
c. Exploitatie 2018 – 2019
6.  Verklaring van de kascommissie 2019
7.  Benoeming van de kascommissie 2020
8.  Begroting 2020 toegelicht door de penningmeester
9.  Aftreden en benoemen bestuurs- en commissieleden, zie bijlagen
10.  Plannen 2020
a. Voorstellen vanuit bestuur: vijf te nemen besluiten, zie bijlage
11. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden, nog niets ontvangen
12. Rondvraag | wat verder ter tafel komt
13. Sluiting
 *alle bijlagen staan gepubliceerd op de website en zijn te downloaden via de website (www.ltvderijp.nl).
 
 
  Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tpvderijp.nl/index.php?page=_newsbrief:10:

facebook TPV De Rijp

TPV De Rijp

UITNODIGING ALV LTV DE RIJP maandag 9 december 2019

 
 

Beste ,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering die wordt gehouden op

maandag 9 december 2019 om 20.00 uur in de kantine van ons tennispark. Wij hopen op een grote opkomst.

 Het bestuur doet een oproep onder de leden voor:

 §  Een nieuw lid voor de kas commissie 2020-2021

 §  Nieuwe leden voor de kantine commissie

 §  Een nieuw lid voor de sponsor commissie

 §  Een algemeen bestuurslid

 Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dit aangeven via bestuur@ltvderijp.nl.

De agenda voor deze vergadering treft u bijgaand aan. De stukken behorend bij de agenda kunt u zoals gebruikelijk raadplegen via de website (www.ltvderijp.nl) onder het tabje 'Onze vereniging, diverse notulen'. U dient in te loggen om de stukken te kunnen zien.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 Yvonne van Bezooijen, secretaris

 

Agenda

Algemene Leden Vergadering LTV DE RIJP 9 december 2019

1. Opening van de vergadering door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Informatie & terugkoppeling vanuit het bestuur, zie bijlage

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 10 december 2018, zie bijlage

4.  a. Activiteitenverslagen 2019 vd verschillende commissies, zie bijlage

b. Verslag van de secretaris inclusief ledenadministratie, zie bijlage

5. Rekening en verantwoording van de financiën over het verenigingsjaar 2019 door de penningmeester, zie de bijlagen

a. Toelichting Verlies- en Winstrekening 2019

b. Balans 2018 – 2019

c. Exploitatie 2018 – 2019

6.  Verklaring van de kascommissie 2019

7.  Benoeming van de kascommissie 2020

8.  Begroting 2020 toegelicht door de penningmeester

9.  Aftreden en benoemen bestuurs- en commissieleden, zie bijlagen

10.  Plannen 2020

a. Voorstellen vanuit bestuur: vijf te nemen besluiten, zie bijlage

11. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden, nog niets ontvangen

12. Rondvraag | wat verder ter tafel komt

13. Sluiting

 *alle bijlagen staan gepubliceerd op de website en zijn te downloaden via de website (www.ltvderijp.nl).

 

 

 

 

Onze Sponsoren

  
 
   
   
 

© Copyright 2023 TPV De Rijp | Powered by AllUnited

AllUnited logo