Oplevering van de tennis- en padelbanen door aannemer Tennisbouw

Op vrijdag 3 november heeft de oplevering plaats gevonden. Dat heeft er toe geleid dat de aannemer op vrijdag 11 november een aantal door ons aangedragen zaken heeft aangepakt, zoals zandsuppletie op de padelbanen, aanbrengen c.q. egaliseren van gravel op de tennisbanen. Nog niet alles is gereed. 

Eén van de zaken die nog niet is geregeld, is de aanpassing van de naad op tennisbaan 2. Vanwege de natte mat is dat in dit jaargetijde niet mogelijk. Eerst in het voorjaar zal herstel plaatsvinden. Dit is jammer, maar een gegeven dat we voor nu moeten accepteren.  Tennisbouw heeft ons aanwijzingen gegeven voor het onderhoud van de verschillende banen en de bestelde onderhoudsmiddelen zijn afgeleverd.

Nieuws Overzicht