Kleedkamers

Er zijn 2 kleedkamers te bereiken via het terras. De sleutel van de kleedkamers hangt in de kantine, waardoor de kleedkamers alleen toegankelijk zijn als de kantine geopend is. Het invalidentoilet (rechts naast kleedkamers) met kraantje is open.