IN MEMORIAM HENNIJ MEIJER

In augustus 2022 werd duidelijk dat Hennij getroffen was door longvlieskanker veroorzaakt door asbest.  De prognose bij een dergelijke ziekte is heel somber, want genezing is helaas niet mogelijk.  Een poging om het proces af te remmen middels een immunotherapie sloeg jammer genoeg niet aan.  Hennij is op 13 februari overleden en de crematie in besloten kring heeft inmiddels al plaatsgevonden.

Hennij was bijna 45 jaar lid van onze tennisvereniging. Het belangrijkste voor hem was het spelen van zijn geliefde tennisspelletje. Gedurende zijn werkzame leven heeft hij onze vereniging o.a. gesponsord met een reclamedoek onder de bedrijfsnaam Claudio Calli. Daarnaast heeft Hennij zich gedurende zijn lidmaatschap op allerlei manieren als vrijwilliger ingezet voor onze vereniging. Betrokken bij tuin- en baanonderhoud als lid van de onderhoudsploeg. Ook nadat hij, vanwege zijn leeftijd, geen verplichte diensten hoefde te draaien was hij steeds bereid om te helpen.  Als Hennij erbij was dan ging dat nooit geruisloos. Hennij was duidelijk aanwezig en met zijn Amsterdamse humor droeg hij altijd bij aan de sfeer. Hij leefde zich ook uit tijdens de competitie-wedstrijden en toernooien, waarbij het er fanatiek aan toe ging, maar de derde helft vervulde ook een belangrijke rol in zijn tennisleven. Hennij was dan duidelijk een gangmaker en zocht de verbinding met de mensen om hem heen. We kunnen gerust stellen dat Hennij er mede voor zorgde dat de kantineomzet steeds een impuls kreeg. Zo lang als mogelijk was heeft hij dit najaar nog een balletje geslagen met zijn ploeg op de woensdagavond in Volendam, totdat zijn gezondheid hem ook dat belette. Hennij was een markant en gewaardeerd lid met een gezonde dosis eigenwijsheid. We zullen zijn specifieke inbreng en aanwezigheid zeker gaan missen.

We wensen Ria en familie kracht toe om het verlies van Hennij te verwerken.

Namens het bestuur,
Simon Visser

Nieuws Overzicht