Wanneer kunnen wij weer tennissen of jeu de boules spelen?

Ook al verloopt de verbouwing volgens planning, er moeten na de (deel)opleveringen van de hoofdaannemer Tennisbouw nog een aantal zaken uitgevoerd worden om veilig en verantwoord van het sportpark gebruik te maken! Daarom kunnen wij nog geen datum noemen wanneer er weer getennist of jeu de boules gespeeld kan worden. Waarschijnlijk wel wat eerder dan de feestelijke opening op 24 september. De padelbanen worden als laatste opgeleverd. Wanneer alles volgens planning verloopt, kan er iets eerder getennist worden dan dat er padel gespeeld kan worden. Wij houden jullie op de hoogte!

 

Voor de jeu de boules banen geldt: eerst het sportpark qua toegang en paden weer veilig hebben en het gevraagde onderhoud moet ook nog ‘even’ uitgevoerd worden.
Wanneer er vrijwilligers zijn die graag de handen uit de mouwen willen steken en willen helpen met het sportpark weer begaanbaar & veilig te maken en/of willen mee helpen met het onderhoud aan de jeu de boules banen (want hier is geen subsidie voor verstrekt en valt buiten de projectopdracht nieuwe banen) dan kunt u zich, ook als niet-lid, aanmelden bij het bestuur. Want des te eerder alles weer veilig & begaanbaar is, des te eerder kan er weer gespeeld worden!

Bestuursnieuws Overzicht