Matchclay matten zijn gearriveerd - 01-08-2022

01-08-2022: de rollen met de Matchclay matten zijn gearriveerd.
02-08-2022: de schuimbeton vloer wordt geëgaliseerd
03-08-2022: wederom een KIWA keuring van de 'vloer'.

We liggen op schema!

Update:
03-08-2022: KIWA heeft ook de SuperSub (schuimbeton) fundering goed gekeurd!
04-08-2022: worden de MatchClay matten gelegd op de 3 achterste banen.

Lees meer
Simon aan de knoppen van het berekegingssysteem

Video sproeien

De banen bleken regelmatig gesproeid te moeten worden om te snel te drogen te voorkomen. Dit hebben 'we' zelf weer ter hand genomen. Kanjers zijn het!
Het filmpje met Simon aan de spuit is helaas te groot om te plaatsen. In totaal zijn ze vier dagen aan het sproeien geweest.

Lees meer
Wagen nog op parkeerterrein

Fotoverslag werkzaamheden 26-07-2022

Vandaag werd het schuimbeton (SuperSub), onze sportveldfundering gestort!

De feiten: 164 ton cement gemengd met 59 kub water en dat leidt tot 411 kub schuimbeton (lijkt op slagroom).

Lees meer

Videoverslag 26-07-2022

Klik op lees meer voor twee filmpjes. Je moest er vroeg bij zijn (07:00 uur) om het live te volgen. Klus gereed om 14:30 uur.

Lees meer
KIWA keuring

Fotoverslag 25 juli 2022

Weer een mijlpaal bereikt!
De laatste beton-opsluit-banden zijn gelegd en KIWA heeft onze uitgevlakte- en gewalste ondergoed GOEDGEKEURD.
Alle seinen staan op groen: het schuimbeton (SuperSub, sportveldfundering) wordt dinsdag 26 juli gestort.

 

Lees meer
Om 06:45 wordt er al materieel gebracht

Fotoverslag werkzaamheden 11-07-2022

Om 06:45 uur wordt er al materieel gebracht. Tennisbouw in actie: gravel afgegraven.

Pilkes tot laat bezig om de verlichting te vervangen. Mooie foto's vanaf 25 meter boven de grond, met dank aan Pilkes.

Lees meer
Opening tbv bouwverkeer

Fotoverslag werkzaamheden 05-07-2022

Vandaag zoal uitgevoerd:

  • rijplaten langs de sporthal tot op ons terrein
  • gaas is verwijderd, lastige klus
  • opening gemaakt zodat bouwverkeer het terrein kan betreden
  • Pilkes opname verricht i.v.m. wijziging verlichting

Klik op lees meer voor alle foto's.

Lees meer

Update nieuwe- en padel banen - laatste nieuws - goed nieuws

We weten het nu zeker: deze zomer nog nieuwe banen en padelbanen!
Wij zijn zeer verheugd jullie te kunnen vertellen dat we de financiering rond hebben en dat onze plannen dus door kunnen gaan! Deze zomer nog zullen vier van onze gravelbanen worden omgebouwd naar Matchclay, zodat we straks ook in de winter door kunnen tennissen. En daarnaast realiseren we vier padelbanen op de locatie van de banen 2 en 3.

Schipholfonds
Het Schipholfonds heeft onze plannen zeer positief ontvangen en ondersteunen ons met een financiële bijdrage. Hoe hoog dit bedrag is mogen we nog niet verklappen: dit zullen zij zelf bekend maken tijdens de officiële opening van ons vernieuwde park. Het betekent in elk geval dat we minder dan € 100.000 hoeven te lenen.

Stichting Waarborgfonds Sport & BNG
De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft onze financiële situatie beoordeeld. Zij hebben aan de BNG gerapporteerd dat wij een financieel gezonde vereniging zijn en dat zij een borgstelling afgeven voor de door ons aangevraagde lening. Wij hebben daarom inmiddels ook de offerte van de BNG ontvangen en ondertekend, waarmee de financiering van onze plannen nu helemaal gedekt is.

Géén obligaties
In ons financieringsplan hadden wij ook het uitgeven van obligaties onder de leden opgenomen. Nu geen van de geldverstrekkers dit als vereiste heeft gesteld, hebben wij besloten om géén obligaties uit te geven, maar om het geld te lenen bij de BNG. De hoofdreden hiervoor is dat het uitgeven van obligaties 15 jaar lang een administratieve rompslomp oplevert voor de penningmeester en de ledenadministratie. En nu de subsidiebedragen hoger zijn uitgevallen dan verwacht, is het geen enkel probleem om het resterende bedrag in zijn totaliteit te lenen bij de BNG.

Géén zonnepanelen
Alles loopt tot noch toe van een leien dakje. Toch is er ook een tegenvaller. Het plaatsen van zonnepanelen blijkt op dit moment nog niet interessant genoeg.
Wij hebben geen eigen elektra-aansluiting, maar zijn gekoppeld aan de aansluiting van sporthal De Oosterven. Op het moment dat wij stroom opwekken, en deze niet direct zelf verbruiken, komt de stroom volledig ten goede aan de sporthal in plaats van aan de tennisvereniging.
Het aanleggen van een eigen aansluiting zou een oplossing kunnen zijn, maar daar zijn hoge kosten aan verbonden. Bovendien moeten wij dan ook jaarlijks een fors bedrag aan vastrecht gaan betalen, iets wat wij in de huidige constructie niet hoeven.
In een ideale situatie behouden wij de voordelige constructie met sporthal De Oosterven, en slaan wij de opgewekte energie op in een accupakket. Maar zo’n accupakket is op dit moment nog erg kostbaar. Deze kosten hebben wij niet meegenomen in onze subsidieaanvragen, waardoor we deze kosten volledig zelf op zouden moeten hoesten.
Wij denken daarom dat het verstandig is om de aanschaf van zonnepanelen en een accupakket nog even uit te stellen. Zonnepanelen ontwikkelen zich nog steeds door en krijgen een steeds hogere opbrengst. En de verwachting is dat de kosten van een accupakket in de komende jaren sterk zullen dalen. Ook hebben wij tegen die tijd een beter beeld van hoeveel stroom wij verbruiken in de nieuwe situatie met ledverlichting en padelbanen. En hopelijk kunnen we dan ook subsidie aanvragen voor het totaalpakket inclusief accu’s. Wij schuiven dit project dus even voor ons uit, maar het houdt zeker onze aandacht.

Omwonenden zijn geïnformeerd

Met bijgaande brief van 9 maart 2022 zijn de omwonenden op 11 maart 2022 geïnformeerd.

Beste buren van de Baanakker,

 

U heeft er misschien al iets over gehoord of gelezen: er gaan wat dingen veranderen bij onze tennisvereniging. Als directe buren willen we u daar graag over informeren.

 

Onze huidige gravelbanen zijn aan vervanging toe. Omdat veel van onze leden ook graag in de winter buiten willen spelen (wat niet kan op gravel), gaan wij de gravelbanen ombouwen naar zogenaamde all-weather-banen. Dat betekent dat ons park straks het hele jaar door geopend zal zijn. Dit zal voor u misschien even wennen zijn, omdat tot op heden het park van december t/m maart gesloten was.

 

Daarnaast gaan wij twee van de zes tennisbanen vervangen door padelbanen. Padel is een mix tussen tennis en squash, en deze sport is momenteel sterk in opkomst. Omdat padel dynamischer is dan tennis, produceert deze sport meer geluid dan tennis. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat u hiervan hinder zou kunnen ondervinden, hebben wij, in overleg met de gemeente Alkmaar, ervoor gekozen om de padelbanen aan te leggen op het baanblok aan de kant van de voetbalvelden. Op die manier houden we voldoende afstand tussen de padelbanen en uw woning.

 

Tenslotte gaan we de huidige conventionele verlichting vervangen door duurzame LED-verlichting. Hiervan zult u geen hinder ondervinden, omdat LED-verlichting juist minder strooilicht geeft dan de huidige lampen. LED verlicht alléén de banen en niet de omgeving.

 

Als alles volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden in de zomer van 2022 gaan plaatsvinden. U kunt een uitnodiging verwachten voor de feestelijke opening van het vernieuwde park en u kunt dan ook zelf kennismaken met de sport padel.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over het bovenstaande. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij staan u heel graag te woord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur LTV De Rijp

Update - terugkoppeling aan de leden nieuwe banen & padel

Subsidies
We zijn héél goed op weg. Na de toekenning van het VSB-fonds, hebben we ook groen licht gekregen van de gemeente Alkmaar en de BOSA. Dat betekent dat we verder kunnen met onze plannen!

Aanvragen lening
De offerte van de aannemer Tennisbouw is geldig tot half maart, dus uiterlijk dan moeten we opdracht geven, willen we onze plannen in juli/augustus kunnen realiseren. En opdracht geven kunnen we natuurlijk alleen doen als we zeker weten dat we de financiering rond hebben. Omdat we half maart waarschijnlijk nog geen antwoord hebben van het Schipholfonds en de Provincie, vragen we alvast een lening aan van
€100.000. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, dan weten we in elk geval zeker dat we de plannen financieel rond hebben en dat we met een gerust hart opdracht kunnen geven aan de aannemer. Bij de leningsaanvraag plaatsen we wel de kanttekening dat het leningbedrag lager wordt wanneer wij subsidie ontvangen van het Schipholfonds en/of de Provincie.

0

voortgang aanleg nieuwe banen & padel

Hieronder geven wij een update over de subsidie aanvragen en toekenningen, de werkwijze in het kader van geluids- en lichthinder, hoe wij de omwonenden informeren en over ons voornemen om obligaties uit te geven.

Lees meer

Nieuwsitem voor updates Nieuwe banen en Padel

Beste leden,

Afgelopen woensdag heeft de Algemene ledenvergadering gestemd over het voorstel om all-weather-banen en padelbanen aan te leggen. Met 43 stemmen voor en 2 tegen is het voorstel met een overtuigende meerderheid aangenomen.  En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!

Wel bracht een aantal leden naar voren, dat men zich zorgen maakt over de geluidshinder die padelbanen kunnen veroorzaken voor de omwonenden. Toevallig wijdde het televisieprogramma Meldpunt afgelopen vrijdag ook een uitzending aan geluidshinder door padel. Het is dus zeker een actueel en belangrijk onderwerp. Ofschoon de geplande padelbanen volgens de norm ver genoeg weg van de woningen worden gerealiseerd, denken wij dat het inderdaad verstandig is om hier verder onderzoek naar te doen. Wij hebben de gemeente Alkmaar inmiddels gevraagd of zij ons hierin kunnen ondersteunen.

Ook vond een aantal leden dat de communicatie over de voortgang van het onderzoek naar de nieuwe banen te wensen heeft overgelaten. Na de informatieavond in juni hebben de leden tot aan de ALV geen updates ontvangen over de voortgang van het onderzoek. Sommige leden voelden zich hierdoor overvallen door alle gepresenteerde informatie, en hebben het gevoel dat zij zich onvoldoende hebben kunnen verdiepen in het voorgelegde plan. Wij nemen deze kritiek ter harte en houden jullie daarom vanaf nu via de website op de hoogte van de voortgang. Dit is de plek van het vaste nieuwsitem op de website. Wij updaten dit nieuwsitem telkens als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Het nieuwsitem is ook zichtbaar via de Clubapp. En uiteraard kan een ieder met vragen ook bij ons en de werkgroepleden terecht.

Met vriendelijke groet,

Bestuur LTV De Rijp