Belangstelling aanwezig voor deelname aan tennisladder?

Tijdens het winterseizoen zal er onder de leden een inventarisatie plaatsvinden of er belangstelling bestaat om deel te nemen aan een laddercompetitie.
Meer informatie volgt. Wanneer je echter nu al weet dat je belangstelling hebt of zelfs nog beter, je wil deze tennisladder organiseren of je 'steentje' hieraan bijdragen, meld je dan vooral aan bij het bestuur via bestuur@tpvderijp.nl.