Algemene Leden Vergadering 2020

Vorig jaar hebben we besloten om de ALV niet meer in de drukke december maand te houden, maar in januari. Ook weer gezien Corona, hebben we recent besloten de ALV uit te stellen tot april 2021.

Wij hopen dan een vergadering op het tennispark te kunnen organiseren (desnoods buiten), waaraan onze leden fysiek kunnen deelnemen. Wij hebben dus niet gekozen voor een digitale bijeenkomst.

Waar wij wel voor gekozen hebben is dat alle benodigde vergaderstukken, zoals de verschillende verslagen, worden voorbereid en worden gepubliceerd op onze website. Zodra het grootste gedeelte van de stukken gepubliceerd is, sturen wij u een e-mail, zodat u weet dat u de stukken kunt downloaden c.q. inzien. Naar verwachting is dat eind januari 2021. Ook ontvangt u ruimschoots van te voren een uitnodiging voor de ALV.

Wanneer er leden zijn die een voorstel willen indienen dat behandeld moet worden tijdens de ALV, dan roepen wij deze leden op om hun voorstel in te dienen bij het bestuur (bestuurd@tpvderijp.nl).

Nieuws Overzicht